Publications

Indexed Journal Publications:

“Digitizing Lefebvre’s Spatial Triad,” Digital Scholarship in the Humanities (published online, 24 December 2016, with G. Baydar, M. Komesli, A. Yılmaz).

“Homemaker or Professional? Girls’ Schools Designed by Ernst Egli and Margarete Schütte-Lihotzky in Ankara, 1930-1938,” New Perspectives on Turkey 48 (2013): 101-128.

“Imported but not Delivered: The Construction of Modern Domesticity and the Spatial Politics of Mass-Housing in 1930s Ankara”, The Journal of Architecture 17. 6 (December 2012): 819-846.

An Interview with Abidin Kusno on ‘Behind the Postcolonial: Architecture, Urban Space and Political Cultures in Indonesia’ and ‘Appearances of Memory: Architecture, Spatial Politics and the Making of New Times”, METU JFA 23. 1 (2006): v-xviii

Book Chapters:

“In Pursuit of a European City: Competing Landscapes of Eskişehir’s Riverfront,” in Mohammad Gharipour ed., Contemporary Urban Landscapes of the Middle East (London, New York: Routledge, 2016), 45-66 (with D. Kaçar).

“Should We Have Known Our Place After All?” in James Elkins, Gustav Frank and Sunil Manghani eds. Farewell to Visual Studies (Pennsylvania State Univ. Press, 2015).

“Hatırlamanın ve Unutmanın Kentsel Sanesi olarak Kültürpark’ın Belleği” [Kültürpark’s Memory as Site of Remembering and Forgetting] in Ahenk Yılmaz, Kıvanç Kılınç and Burkay Pasin, eds. Izmir Kültürpark’ın Anımsa(ma)dıkları: Temsiller, Mekanlar, Aktörler (Istanbul: İletisim, 2015), 7-31 (in Turkish, with Ahenk Yılmaz and Burkay Pasin).

“Öncü Halk Sağlığı Projelerinin Kamusal Mekanı Olarak Sıhhiye” [Sıhhiye as the Center of Progressive Public Health Projects] in Güven Arif Sargın ed. Ankara’nın Kamusal Yüzleri: Başkent Üzerine Mekan-Politik Tezler [The Public Faces of Ankara: Spatio-Political Theses on the Capital City] (Istanbul: İletisim, 2002), 119-156.

Other Publications:

“’Teneke’den Öğrenen Modenizm: İzmir Ege Mahallesi Sosyal Konutları” [Social Housing Blocks in the ‘Tin-Can Neighborhood’], Mimarlık 395 (May-June 2017): 72-77.

“İnsan Bedeninin Uzak Yolculuğu: Richard Sennett’in ‘Ten ve Taş’ı Üzerine bir Deneme” [The Distant Journey of the Human Body: An Essay on Richard Sennett’s ‘Flesh and Stone’], Book Review, Kİ: Kültür ve İletişim – Culture & Communication 19.38 (September 2016): 177-184.

“Art and Design: The Life of an Integrated Studio,” in Art and Design Studio Basic Design Education, Selected Student Works,” Izmir University of Economics, FFAD (ed., with Tugyan Aytac-Dural and Dilek Himam), 2012, 6-7.

“Memleketin Röntgenini Çeken Binalar: Cumhuriyet’in Ilk Yıllarında Modernitenin Disipliner Kavramları ve Hijyen” [The Buildings that X-Rayed the Society: The Disciplinary Concepts of Modernity and Hygiene in the Early Years of the Turkish Republic], Arredamento Mimarlık 9 (2010): 89-93.

“The Central Institute of Hygiene: Modernism and Gender in Early Republican Turkey,” Research Report, Rockefeller Archive Center, http://www.rockarch.org/publications/resrep/kilinc.php.

“Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinden ‘Öteki Modernler’e Bakışlar [Turkey in the Early Republic and ‘Other Modernisms’],” Mimarlık 339 (2008): 12-13 (with Tonguç Akış).

“‘Avrupa’nın En Büyük Kenti’ne Weimar’dan Bakmak: ‘Kamusal Istanbul’ Konferansı Üzerine Izlenimler” [Looking at the “Largest City of Europe” from Weimar: Notes on the Public Istanbul Conference], Mimarlık 334 (2007): 18-19.

“Toplumsal Cinsiyetin Mekansal Tarihini Yeniden Yazmak: Mimarlık ve Kadın Kimliği Üzerine Kuramsal bir Çerçeve” (Rewriting the Spatial History of Gender: A Theoretical Framework on Architecture and Female Identity), Kadın Çalışmaları Dergisi – Women’s Studies Journal, IBB-KKM 1, (January-April 2006): 16-23.

“‘The Gates’: Christo ve Jean-Claude’un Safran Rengi, Uçucu ‘Mimarlığı’” [The Gates: The Saffron Colored, Floating Architecture of Christo ve Jean-Claude], Mimarlık 323 (2005): 15-16.

“Bir Yapı Stajının Kişisel Tarihi Üzerine” [Personal History of a Summer Training] in Berin F. Gür, Onur Yüncü eds. 1/1 Yaz Uygulaması (Istanbul: 124/3, 2004), 26-31.

“Adana’da Çağdaş Mimarlığın İzinde” [Contemporary Architecture in Adana], Mimarlık 312.7-8 (2003): 44-49.

“Taksi-Metre,” XXI Mimarlık Tasarım ve Kent Dergisi 17.11 (2003): 79.

“Zafer Anıtı, Zafer Meydanı ve Ankara’da Kamusallığın Kısa Sürmüş Zaferi Üzerine” [The Victory Statue, the Victory Square and the Short Lived Victory of Public Sphere in Ankara], Arredamento Mimarlık 11 (2002): 55-58.

“Tüm Sorumluluk Alıcıya Aittir: Modern Zamanlarda Anlama Fenomeni ve Hans-Georg Gadamer” [Caveat Emptor: The Phenomenon of Understanding in Modern Times and Hans-Georg Gadamer], Defter 43 (Spring 2001): 135-144.

“Pısırıklar Çağı” [“The Age of Pussyfoot”], Utopias and Counter-Utopias, Birikim 148 (August 2001): 76-84.

Categories: Genel, Research

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s